Wybierają Państwo projekt domu.

W wybranym projekcie uzgadniamy wszystkie architektoniczne zmiany według Państwa sugestii.

Jeżeli zmiany spełniają Państwa oczekiwania, dom zostaje wyceniony i można podpisać umowę na budowę.

Następnie wpłacają Państwo zaliczkę w wysokości 10% wartości domu, a nasi projektanci wykonują projekty konieczne dla otrzymania pozwolenia na budowę.

Do naszych prac projektowych konieczne są następujące dokumenty:
- akt własności działki lub wypis z ksiąg wieczystych,
- wypis i wyrys z rejestru gruntu lub zgoda właściciela działki, na budowę domu,
- decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu, którą w Wydziale Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzędu Miasta lub Gminy
- wykonanie przez uprawnionego geodetę aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500,
- plan zagospodarowania działki,
- uzyskanie uzgodnień w Zakładzie Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej (ZUDP): projektu przyłącza energii elektrycznej, projektu przyłącza wody i kanalizacji, projektu gazowego.
- opinię geotechniczną określającą warunki gruntowe posadowienia budynku.

Wszystkie szczegóły wykończeniowe domu ustalamy w trakcie oczekiwania na pozwolenie na budowę, co trwa zwykle ok. 70 dni.

Dalsze wpłaty dokonują już Państwo za wykonane przez nas prace.