Wentylacja z odzyskiem ciepła

Centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła – odzyskuj ciepło i oddychaj swobodnie
W budownictwie mieszkaniowym nie używa się już okien rozszczelnianych, które samoistnie zapewniały wentylację wnętrza. Dlatego chcąc uzyskać korzystny mikroklimat w budynkach o wysokim standardzie wykonania, należy otwierać okna lub stosować kontrolowaną wentylację. Otwieranie okien niweczy – niestety – wszelkie nasze starania o to, aby zmniejszyć koszty ogrzewania, ponieważ wraz z wymianą powietrza dochodzi do utraty ciepła. Inaczej jest z kontrolowaną wentylacją, której zastosowanie powoduje wręcz wymierne oszczędności w trakcie użytkowania domu! Początkowe koszty inwestycji, związane m.in. z montażem urządzeń do odzyskiwania ciepła, przynoszą w późniejszym czasie zdecydowane korzyści dla domowego budżetu.

Wentylacja mechaniczna
W nowoczesnym systemie wentylacji mechanicznej powietrze jest rytmicznie zasysane z zewnątrz i po przefiltrowaniu doprowadzane do centrali wentylacyjnej. Stamtąd, po ogrzaniu w tzw. wymienniku krzyżowym, płynie ono do wnętrza domu. Jednocześnie taka sama ilość zużytego powietrza, pobierana ze wszystkich pomieszczeń, wraca do wymiennika krzyżowego i trafia z niego na zewnątrz domu. Drzwi i otwory wentylacyjne zapewniają równomierny obieg powietrza między pomieszczeniami. Nie dochodzi w ten sposób do zmieszania świeżego i zużytego powietrza. A efekt jest oczywisty: powietrze doprowadzane do pomieszczeń jest w stu procentach świeże!

Instalacja z odzyskiem ciepła
Każde pomieszczenie można wentylować oddzielnie, stosując specjalnie przeznaczone do tego celu urządzenia. Lepszym i skuteczniejszym rozwiązaniem jest jednak zbudowanie całościowej instalacji wentylacyjnej, połączonej z główną centralą. Taki system upraszcza konserwację, oszczędza energię i podnosi komfort życia.
Zastosowanie wymienników krzyżowych lub obrotowych – które wchodzą w skład całościowej instalacji wentylacyjnej – jest doskonałym sposobem na oszczędzanie energii. W ten sposób można odzyskać od 60 do 80% ciepła zawartego w usuwanym powietrzu! To ciepło wraca bowiem do pomieszczeń razem z powietrzem świeżym, które w wymienniku krzyżowym przejmuje energię cieplną z przepływającego powietrza usuwanego.

Zalecenia
Instalację trzeba konserwować, w tym przynajmniej co pół roku wymieniać filtr powietrza, ponieważ zanieczyszczone filtry ograniczają sprawność wentylacji.

Parametry obiegu powietrza
Od prawidłowego obiegu powietrza zależy, czy mikroklimat pomieszczeń jest odpowiedni. Z higienicznego punktu widzenia jedna osoba potrzebuje w ciągu godziny 25-40 m³ powietrza. Jeśli zatem w pomieszczeniu przebywają przez dłuższy czas cztery osoby, należy wymienić 100-160 m³ powietrza na godzinę.

Odzyskuj ciepło i oddychaj swobodnie z Budimex Danwood!
Budimex Danwood oferuje swoim Klientom sprawdzone i najlepsze rozwiązania technologiczne do nowego, własnego domu.
Proponujemy niskoszumowe centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła:
• urządzenia firmy Systemair/Villavent lub inne porównywalne;
• odzysk ciepła na poziomie 55-65%;
• nowoczesny panel sterowania.